CẨM NANG XÂY DỰNG

CÔNG TY XÂY DỰNG QUANG PHÚC KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ TIÊU CHUẨN: 3.300.000 - 3.400.000 Đ/M2 .ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI: 5.300.000 - 6.500.000 Đ/M2 . ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN HOÀN THIỆN: 2.100.000 - 3.000.000 Đ/M2

CẨM NANG XÂY DỰNG

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty Quang Phúc

Công ty Quang Phúc với đội ngũ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực trong xây dựng.

Mẫu đơn xin sửa nhà

Đơn xin sửa chữa nhà là mẫu mà các cá nhân, tổ chức cần soạn thảo khi có ý định thực hiện sửa chữa, thay đổi kiến trúc nhà ở. Mẫu đơn gồm các thông tin như: Thông tin về chủ đầu tư, Thông tin công trình, Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế, dự kiến thời gian hoàn thành công trình, cam kết, tài liệu kèm theo

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao, nội dung bàn giao...
Zalo
038 868 7777